บทความและข่าวสาร

อย.ชี้แจงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้องเข้มข้น 70% ขึ้นไป

อย.ชี้แจงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้องเข้มข้น 70% ขึ้นไป

อย.ชี้แจงกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่ได้ห้ามการผลิต หรือนำเข้าเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ระบุต้องมีความเข้มข้นเกิน 70% ขึ้นไป เพื่อควบคุมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เตือนหากไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุก 2 ปีปรับ 200,000 บาท

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งนอกจากจะทำให้กระแสตื่นตัวเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ก็ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป วันนี้ (10 มี.ค.2563) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2563 ที่ได้ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันนี้ จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน

อย.ชี้แจงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้องเข้มข้น 70% ขึ้นไป

อย. ย้ำ ประกาศฯ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % โดยปริมาตร เพื่อฆ่าเชื้อโรค แจงไม่ได้ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายเจลล้างมือแอลกอฮอล์แต่ผู้ประกอบการผลิตต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70% โดยปริมาตร ห้ามน้อยกว่า 70% เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค

กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง

ให้เจลล้างมือจัดเป็นเครื่องสำอางที่อาศัย พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ในการกำกับดูแล ปัจจุบันการผลิตต้องเป็นสูตรตามกำหนด

Create your account