บทความและข่าวสาร

อย.ชี้แจงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้องเข้มข้น 70% ขึ้นไป

อย.ชี้แจงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้องเข้มข้น 70% ขึ้นไป

อย.ชี้แจงกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่ได้ห้ามการผลิต หรือนำเข้าเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ระบุต้องมีความเข้มข้นเกิน 70% ขึ้นไป เพื่อควบคุมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด เตือนหากไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุก 2 ปีปรับ 200,000 บาท

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งนอกจากจะทำให้กระแสตื่นตัวเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ก็ยังเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป วันนี้ (10 มี.ค.2563) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2563 ที่ได้ลงเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันนี้ จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน

Service Title One

Vestibulum erat lectus, pharetra nec mi eu, congue commodo dui. Aliquam in volutpat dolor, sed consequat ipsum. Integer nec odio rhoncus, consectetur ex et, rutrum felis. Sed vitae urna est.

Service Title Two

Integer nec odio rhoncus, consectetur ex et, rutrum felis. Vestibulum erat lectus, pharetra nec mi eu, congue commodo dui. Aliquam in volutpat dolor, sed consequat ipsum.
Vestibulum erat lectus, pharetra nec mi eu, congue commodo dui. Aliquam in volutpat dolor, sed consequat ipsum. Integer nec odio rhoncus, consectetur ex et, rutrum felis. Sed vitae urna est.
Vestibulum erat lectus, pharetra nec mi eu, congue commodo dui. Aliquam in volutpat dolor, sed consequat ipsum. Integer nec odio rhoncus, consectetur ex et, rutrum felis. Sed vitae urna est.
Vestibulum erat lectus, pharetra nec mi eu, congue commodo dui. Aliquam in volutpat dolor, sed consequat ipsum. Integer nec odio rhoncus, consectetur ex et, rutrum felis. Sed vitae urna est.

Create your account