บทความและข่าวสาร

ล้างมืออย่างไร? ให้สะอาด ปราศจากโรค (Hand hygiene)

การล้างมือ (Hand hygiene)
หมายถึง การขัดถูให้ทั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรือสารเคมีและน้ำ แล้วล้างออกให้สะอาด โดยแบ่งวิธีการล้างมือดังนี้

1. Normal hand washing (การล้างมือทั่วไป)
หมายถึง การล้างมือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาที
2. Hygienic hand washing (การล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ)
หมายถึง การล้างมือด้วยสบู่เหลวผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ใช้เวลาในการฟอกมือนาน 20-30 วินาที
3. Surgical hand washing (การล้างมือก่อนทำหัตถการ)
การล้างมือก่อนทำหัตการในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยการฟอกมือด้วยสบู่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ตั้งแต่มือ แขน ถึงข้อศอกให้ทั่วเป็นเวลา 2-5 นาที
4. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel)
หมายถึง การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ำและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที

การล้างมือสำคัญอย่างไร?

การล้างมือ นอกจะเพื่อกำจัดเชื้อโรคออกไปจากตัวของคุณอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังช่วยป้องกันการส่งต่อเชื้อโรคสู่ผู้อื่น

เหตุผลที่คนเราควรล้างมือ

1. มือที่เปียกชื้นแพร่กระจายแบคทีเรียได้ถึง 1,000 เท่า
2. 85% ของจุลินทรีย์ ถูกส่งผ่านมือที่เปียกชื้น
3. มือของเรามีแบคทีเรียเกาะอยู่ได้ถึง 3,000 ชนิด
การล้างมือให้สะอาดควรล้างด้วยน้ำเปล่าและสบู่ มีขั้นตอนการล้างที่ถูกต้องดังนี้
1.ฝ่ามือถูกัน และใช้ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือ ทั้งสองข้าง
2.ทำความสะอาดบริเวณซอกนิ้วมือ ทั้งสองข้าง รวมไปถึงปลายนิ้วมือด้วย
3.ถูบริเวณหัวแม่มือและข้อมือ
1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย
2. ก่อนท้าหัตถการสะอาดหรือปราศจากเชื้อ
3. หลังสัมผัสสารน้้าหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายผู้ป่วย
4. หลังสัมผัสผู้ป่วย
5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย
หมายถึง การล้างมือด้วยสบู่เหลวผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น Chlorhexidine 4% ใช้เวลาในการฟอกมือนาน 20-30 วินาที

Create your account